Tips oss om nye ladepunkter for elbiler

Hva inneholder NOBIL?

ladepistolNOBIL er utviklet for og av elbilistene, med deres behov som sentrale i prosessen. Brukerstyrt eller brukerperspektiv som det heter. Fra 2013 er den oppdaterte versjon 3.0 tilgjengelig for alle. Hvilken informasjon finner vi i NOBIL - og hvordan fungerer dette?

 

 

Grunnleggende

NOBIL er kun en database. Vi skiller mellom innsamling av informasjon og lagring i en database, og tjenester som utvikles ved hjelp av denne dataen. For det førstnevnte har det offentlige tatt ansvar gjennom NOBIL, mens markedet - om det er kommersielle eller idealistiske krefter - må sørge for at tjenester og visningslag kommer på plass. 

Et ladepunkt er en reservert parkeringsplass med lademulighet for ladbare kjøretøy. På ett ladepunkt kan det være mer enn én kontakt, men bare plass til ett kjøretøy av gangen. En ladestasjon er et sted / lokasjon hvor det er ett eller flere ladepunkt.

I NOBIL tar vi kun med ladepunkt med minimum kapasitet 220V / 16A.

Vi prioriterer å få med ladestasjoner med offentlig tilgang (for alle) og for besøkende (betyr at du har et ærend på stedet). Dette er de mest anvendelige ladestasjonene. Men i NOBIL kan du også finne andre, mer begrensede tilgangsformer som arbeidstakere, beboere eller etter avtale. Vi har med disse for å se hva offentlig støtte er benyttet til, samt at det kan være praktisk for dem som er på jobb- eller boligjakt. 

Utvikling 

Første versjon av NOBIL ble utviklet våren 2010 og har vært i drift i noen år. Vi må si at det har fungert meget godt. Ikke minst takket være respons og kvalitetssikring fra elbilistene. Men også takket være de som har tilgjengeliggjort tjenester hvor ladestasjonsdata fra NOBIL er tatt i bruk.

Gjennom erfaringen vi skaffet oss, ble det naturlig å utvikle NOBIL videre. Første skritt var å gjøre NOBIL i stand til å håndtere flere land, inkludert språk, postkoder og kommuneregister. Deretter å ta imot sanntidsdata ("real time data") for å formidle status på en kommunikativ ladestasjon, f.eks. om den er i drift, ledig eller opptatt. Samtidig meldte det seg også et behov for å ha ny og mer detaljert informasjon registrert både på ladestasjons- og punktnivå. Dette har resultert i versjon 3.0 av NOBIL.

NOBIL registreringsmodul

Statiske data

Først og fremst registeres det informasjon som er nyttig for elbilistene. Men vi har også tatt med behovene for planleggere, samt de som kan ønske å bruke NOBILs database til forskningsformål og rapportering om elbilistenes lademønster.

Ovenfor viser vi hovedbildet i registreringsmodulen. Siden vi har lagt dette ut på nett slik at utbyggere og ivrige elbilister kan preregistrere ladestasjoner, kan du se nærmere på dette her

Grovt summert er vi opptatt av å vite:

  • Hvor ladestasjonen er (navn, adresse, postnr, kommune, fylke, geoposisjon)
  • Plassering lagres på et kart, det kan legges til tekst for nærmere beskrivelse av sted og bilde vises
  • Hvem som kan bruke ladestasjonen, p-avgift, tidsbegrensning parkering, åpningstid
  • Antall ladepunkt
  • Hva slags ladepunkt - typer kjøretøy, kontakter, ladefart, tilgangsmetode, betaling for strøm

Denne plansjen viser all data som lagres i NOBIL, enten ved manuell registering eller ulik automatisk generering.

datainnholdNIM / Sanntidsdata

NIM (NOBIL Intelligent Module) er en funksjonalitet som sørger for interaksjon mellom databasen og ladestasjonene. Enten direkte fra kommunikative ladestasjoner eller via et back-end / kontrollsystem. NIM er en portvakt som oppdaterer NOBIL med signifikante hendelser.

I filformatet XML har vi lagd en forenkla protokoll basert på OCPP (Open Charging Point Protocol) for å få tilsendt den informasjonen vi mener kan være av nytte. Enten for elbilisten for å vite status på et ladepunkt, eller for å samle info i en database som seinere kan brukes for forskning rundt bruksmønsteret for ladestasjoner. 

Hvordan er samspillet?

Nedenfor er en modell som viser hvordan NOBIL kan motta data:

  • Manuell registrering i brukergrensesnittet
  • Statiske data fra andre databaser (f.eks. operatører av ladeinfrastruktur)
  • Sanntidsdata fra ladepunkt
  • Sanntidsdata fra andre databaser

For å forenkle arbeidet jobber vi for automatiserte løsninger med operatører og andre som drifter egne databaser.

Informasjonen leveres ut gjennom et API med kontinuerlig oppdatert data slik at innholdet i NOBIL kan vises i ulike tjenester. 

Gjennom NIM kan NOBIL åpne en kanal mellom elbilistene og ladestasjonseieren. Men NOBIL er ikke instrumentell for forretningsmessige transaksjoner som reservasjon og betaling, bare for innsamling og rapportering av data.

flytmodellGeografi og land

NOBIL er interessert i å etablere avtaler med samarbeidspartnere i andre land som samler inn ladestasjonsdata. Finland er allerede inkludert, og NOBIL er dessuten forberedt for å håndtere de andre nordiske landene. Vi har en ambisjon om å etablere en nordisk database for ladeinfrastruktur for elbiler. Da bygd på flere års erfaring med NOBIL fra «testlabben» Norge. En felles satsing vil være et godt utstillingsvindu for Norden og en "teaser" for alle som vi ønsker skal selge elbiler i markedet vårt.

For tjenesteutviklere vil det være en stor fordel å kunne benytte et API med én standard for data fra mange land. Da med de kvalitetssikrede, pålitelige og dekkende data som er en forutsetning for å skape gode tjenester som kan gi nytte av ladeinfrastrukturen! Åpenbart en løsning som også vil gjøre det lettere for elbilister som vil krysse landegrenser.

Utfordringen utenfor Norge er finansiering av driften av databasen. Det må bli opp til hvert enkelt land å finne den løsningen som fungerer lokalt. Men databasen må være offentlig og tilgjengelig for alle. Databaser uten at alle med, vil være amputerte. Derfor viktig med pragmatiske løsninger, myndighetsinvolvering og respekt for forretningsmessige interesser.

Investeringen i forvaltning av en god ladestasjonsdatabase er en brøkdel av kostnaden for å bygge ut en ladeinfrastruktur. Men en stor del av nytten.

Tjenestene

De som idag benytter NOBIL, finner du her. Dette er ei liste som bare vokser. 

Nok ganske ulikt hva de forskjellige tjenestene viser. Alle har mulighet til å velge ut den dataen de mener er sentral for visningslaget de selv lager. Enten disse er spesialiserte for elbilister eller hvor ladestasjonsdata inngår i mer generelle vei- og visningstjenester. Siden det angis så mange egenskaper knyttet til ladestasjonene, er det også gode muligheter for å filtrere ut de ladepunktene som er nyttige for de enkelte brukerne. F.eks. avhengig av hvilke metoder de kan lade elbilen på. 

Framover vil de beste tjenestene bruke strømmen av sanntidsdata. Vi tror denne formen for data blir nyttig for mer profesjonelle brukere, f.eks. store flåteeiere og nyttetransporten. Data fra NOBIL vil også ha en funksjon i nasjonale betalingsløsninger siden databasen fungerer som et kartotek med unik identitet for ethvert ladepunkt.

Tjenester og apper

LadekartHer presenteres alle tjenestene vi kjenner til så langt. Bruken er forskjellig. Fra spesialisert nettvisninger til mer generelle, mobilapper, nedlastning til GPS-navigasjon og til elbilenes eget navigasjonsutstyr. Det er flere på gang. Mangler noen på lista? Vær så snill og send oss et Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Les mer …

Informasjon om NOBIL

hammersborgNOBIL ble etablert juni 2010 for innsamling og formidling av informasjon om ladestasjoner for ladbare kjøretøy. Hensikten er å samle all informasjon et sted for å gi økt kjennskap og tilgjengelighet til ladeinfrastrukturen for elbiler. Da blir det enklere å være elbilist - og det blir flere elbilister.

Les mer …