Tips oss om nye ladepunkter for elbiler

Informasjon om NOBIL

hammersborgNOBIL ble etablert juni 2010 for innsamling og formidling av informasjon om ladestasjoner for ladbare kjøretøy. Hensikten er å samle all informasjon et sted for å gi økt kjennskap og tilgjengelighet til ladeinfrastrukturen for elbiler. Da blir det enklere å være elbilist - og det blir flere elbilister.

NOBIL er initiert, utviklet og forvaltes av Norsk Elbilforening. Data samles inn fra elbilister, ladestasjonseiere, operatører og andre bidragsytere. Innsamling og kvalitetssikring av data er prioritert slik at NOBIL formidler korrekt og pålitelig informasjon til elbilister som trenger strøm.

Et strategisk valg var å sikre et offentlig eierskap til databasen slik at innholdet blir tilgjengelig for alle. Derfor er NOBIL finansiert og eid av Enova. 

NOBIL er et ikke-proprietært dataverktøy med detaljert innhold om ladestasjonene, tar imot og formidler sanntidsdata og har kartvisning integrert. NOBIL dekker den norske ladeinfrastrukturen svært godt og omfatter snart 1.400 ladestasjoner med minst 5.000 ladepunkt. 

NOBILs rolle er å samle inn informasjon og formidle den effektivt videre. NOBIL er ikke instrumentell for operasjoner (reservasjon og betaling), bare for innsamling og rapportering av data. Men NOBIL kan åpne en kanal mellom elbilistene og ladestasjonseierne slik at forretningsmessige tjenester kan gjennomføres. 

Vi har lagd et skille mellom selve databasen og tjenester som bygges på toppen av den. Elbilistene og det offentlige tar ansvaret for at ladestasjonsdata samles inn, verifiseres og gjøres tilgjengelig for alle. Så blir det opp til markedet å utvikle tjenester som benytter data fra NOBIL. Tjenester og visningslag som elbilistene vil bruke i hverdagen, enten de er på nett, mobilapp eller i elbilenes navigasjon. 

Data fra NOBIL er fritt tilgjengelig gjennom et API (programmeringsgrensesnitt). Det er bare å registrere seg som API-bruker og godta betingelsene for gratis bruk (Creative Commons), så blir API-nøkkel tilsendt. 

Du kan lese mer om innholdet i NOBIL, hvordan du tar API-et i bruk og hvilke tjenester som er tilgjengelig.

NOBIL gir deg ladestasjonene til byer uten støy og eksos

For å få det, trenger vi forurensningsfrie elektriske kjøretøy drevet av fornybar energi. Fordi vi ønsker forandringer, står vi foran et teknologiskifte:

  • CO2-utslippene må reduseres for å begrense klimaendringene.
  • Unngå at stadig økende trafikk gir helseskadelig luft- og støyforurensning i byene.
  • Gradvis innfasing av elektriske kjøretøy for å få bedre energieffektivitet og enklere innfasing av fornybar energi.

Massive utfordringer må løses. Et av de viktigste tiltakene er å sikre en god ladeinfrastruktur for den energieffektive og utslippsfrie elbilen. Det kan kompensere for den fortsatt kortere kjørelengden, og bidra til at langt flere av oss får anledning til å kjøre rent og elektrisk.

Ladestasjoner bygges ut

I Norge hadde vi først to store utbyggingsprogram for ladestasjoner:

  • I 2009-2010 finansierte Enova nærmere 1.830 ladepunkt over hele landet. 
  • Fra 2008-2011 bygde Oslo kommune ut 400 offentlige ladepunkt for å befeste stillingen som verdens elbilhovedstad. 

I tillegg har det vært en del mindre utbyggingsprogram etter initiativ fra kommuner, energiselskap, p-selskap, bedrifter m.m. I sum fikk Norge raskt en god ladeinfrastruktur. Men behovet for mer er økende nå som elbilsalget vokser kraftig.

I 2014 fortsetter utbyggingen av ladeinfrastrukturen. Enova finansierer løpende stasjoner for hurtigere lading. Oslo kommune vil doble den årlige utbyggingstakten. Men de er ikke aleine blant kommuner og fylker, en rekke er aktive med å legge planer for regionale ladeinfrastrukturer. Energiselskap er aktive med å sette opp kommersielle hurtigladere m.m. Det er en rekke gode initiativ og støtteordninger på gang som vil bidra til at NOBIL fylles opp med mange nye ladepunkt. Vi oppdaterer databasen løpende etterhvert som vi mottar informasjon om nye ladestasjoner, enten fra eiere, operatører eller elbilistene.

NOBIL hjelper deg å finne ladestasjonene

Prosjektet NOBIL er etablert for å følge opp utbyggingen videre. Nøkkeldata blir tilgjengelig for allmenheten og planleggere. Dataene er frie og kan benyttes av hvem som helst for å skape nyttige hjelpemidler for eiere av ladbare kjøretøy. Kartfunksjoner er integrert og dataene leveres i sanntid.
I hovedsak finner du tjenester og visningslag:

  • På internett som f.eks. ladestasjoner.no og andre dedikerte nettsteder for ladekart, men også integrert i generelle kartvisninger for f.eks. parkering
  • Apper for de fleste typer mobiltelefoner med kartfunksjoner
  • Integrert i navigasjonen i elbilene 

NOBIL er en del av en ren evolusjon

Elektrifisering av vegtransport er signalet om at vi skal ut av oljealderen og inn i en tidsalder hvor fornybare energikilder gjør bilene våre om til «evighetsmaskiner», som beveger seg av at vinden blåser, vannet renner, sola skinner og bølgene slår mot kysten. Våre byer skal bli levende steder uten støy og eksos. Elbilforeningen har sikret at er reservert strøm fra fornybare energikilder til alle landets framtidige elbiler. Dermed framstår den norske elektrifiseringen av vegtransporten som en ren verdikjede fra kilde-til-hjul.

Visjonene kan skapes av politikerne. Handlingene må vi alle involvere oss i. Et teknologiskifte krever bred innsats på alle fronter. NOBIL skal bidra til at du også er med. For løpende oppdateringer om hvordan du kan få ut ladestasjonsinformasjon fra NOBIL, anbefaler vi deg foreløpig om å følge med på her og på elbil.no og ladestasjoner.no.

NOBIL er utviklet i et samarbeid mellom Enova og Norsk Elbilforening, med bistand til teknisk utvikling fra Ladestasjoner.no.